Login


Wachtwoord Vergeten?

  
  

Welkom op de website van de vereniging Mars en Mercurius.

Een zakelijk netwerk met militaire achtergrond

Naar het voorbeeld van de mythologische goden staat Mars voor de militaire achtergrond van de leden en symboliseert Mercurius de zin voor ondernemen en zaken doen.

  
 in Memoriam Henk Hergarden
 
 
Henk Hergarden
* Beverwijk, 20 september 1918
† Vught, 16 september 2014
Echtgenoot van Janneke Hergarden-Vissers †
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede
Drager van het Oorlogsherinneringskruis
Drager van 25 jaar eervolle langdurige Nederlandse dienst als officier
 
Henk Hergarden hield van het leven.
Hij was een sterk en edel mens, modern van opvat­tingen en toekomstgericht. Hij was een diplomaat met kwaliteiten om mensen te verbinden. Een man van de wereld, maar ook een romanticus.
Henk ging in Amsterdam naar het gymnasium en het seminarie; daarna in Breda naar de KMA. Zijn vader gaf hem het advies naar Indonesië te gaan en dat advies volgde hij op: hij werd KNIL-officier. Ook in Indonesië brak de oorlog uit en Henk kwam in het Japanse interneringskamp terecht. Daar ont­moette hij Janneke met Ton. Henk en Janneke trouw­den en kregen samen nog drie kinderen: Mieke, Leo en Marian. In Ternate hadden ze een mooie en gelukkige tijd, maar in 1950 kwa­men ze vanwege de veiligheid terug naar Nederland. In Nederland bleef Henk op diverse plaatsen werken als officier, tot hij op z’n 49e met pensioen ging. Na zijn pensionering werd Henk vrijwel onmiddellijk lid van Mars en Mercurius (1 januari 1968). Hij bleef zich met tomeloze energie inzetten voor zowel commerciële als maatschappelijke organisaties. Henk werd PR manager bij de Zuid-Nederlandse drukkerij. Samen met Bib van Lanschot was hij actief betrokken bij de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers en ontwikkelden zij een aanpak die ook vandaag nog als modern en integraal gekenschetst wordt. Henk was actief bij de Stichting Nederland-Verenigde Staten, een betrokkenheid die heeft geresulteerd in de plaatsing van een borstbeeld van Dwight Eisenhouwer op de KMA in Breda. Very Special Arts nam in het leven van Henk een bijzondere positie in. Special Arts richt zich op kunst en handicap. De stichting bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen. Henk was in Nederland de founding father, hij richtte in 1984 Very Special Arts Nederland op in opdracht van Jean Kennedy, de zuster van de President John F. Kennedy. De Nederlandse stichting werd in eerste instantie opgericht om militairen die in een oorlog invalide geworden waren via kunstbeoefening een ander levensperspectief te bieden. 
Het Mars en Mercurius netwerk nam bij Henk altijd een bijzondere plaats in en Henk had een bijzondere plaats in onze vereniging. Als erelid van de afdeling Noord-Brabant/Limburg was hij jarenlang een actief en enthousiast deelnemer aan de maandelijkse bijeenkomsten.
Het overlijden van zijn vrouw en zijn zonen heeft hem veel verdriet gedaan. De laatste jaren woonde Henk met plezier in woon­zorgcentrum Theresia in Vught. Na een rijk en vol leven is hij daar overleden.
  
 Landmacht logistiek zoekt civiele partners
·         Bent u geïnteresseerd in een netwerk voor het delen van kennis en informatie op het gebied van logistiek? Ziet u voordeel voor uw bedrijf in een toekomstige structurele en hechtere samenwerking met defensie, incl. het uitwisselen van ervaringen en best practices?
·         Heeft u behoefte aan ervaren en gekwalificeerd personeel (van hoog tot laag) met de juiste mentaliteit, die ook tegen een stootje kunnen en gewend zijn te werken onder druk en onder moeilijke omstandigheden? Bent u geïnteresseerd in het werven van kwalitatief goed opgeleid personeel, dat met een gunstige uitstroomregeling voor bedrijven beschikbaar komt?
Lees verder

 

  
 verslag De Ruyter Debat 2014

“Het was een prachtige dag!”, “Ik raakte echt geïnspireerd door de overige sprekers!” Zo maar twee uitspraken van een bezoeker en één van de sprekers op het De Ruyter Debat op het trefpunt, de bijzondere belevingsruimte van de NS.   Lees verder

  

Koninklijke Utermöhlen
Mainconsult
Van Lanschot - Private Banking pur sang
SIMTREC voor Logistiek en Transport
Willems Advocaten & Rechtsanwälte

  Bent u geïnteresseerd in adverteren op deze website, stuur dan een e-mail naar info@mars-mercurius.nl Klik op de banner om de link naar meer info te volgen.

 Reservisten beleid

Defensie richt op hoog niveau een projectbureau Reservisten op. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

Het bureau, dat bestaat uit reservisten en beroepsmilitairen, geeft een impuls aan de uitwerking van het toekomstige reservistenbeleid. Ook kondigt de minister samenwerking met universiteiten aan om nieuwe reserve-officieren op te leiden. Lees verder. 
------------
Brief van de minister dd 14 aug 2012.  Lees verder.
------------
link naar de defensie site: