Bestuur

Het Landelijk Bestuur van Mars en Mercurius bestaat uit een Dagelijks Bestuur, met alle gangbare bestuursfuncties, waarvan de leden zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Aangevuld met een vertegenwoordigers van de (6) afdelingen (veelal de afd. Vz.) vormt dit het Algemeen bestuur van de Vereniging Mars en Mercurius.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 30 november 2018 zjn de Statuten en het Huishoudelijk Regement van de vereniging herzien en meer aan de tijd en praktijk aangepast. In die vergadering is toen ook een nieuw (kleiner) Dagelijks Bestuur geïnstalleerd.
Dit bestuur, vier man sterk, heeft samen met een enthousiast Algemeen Bestuur niet alleen voor een gezonde continuiteit, maar ook voor veel bijzondere activiteiten zorg gedragen. Op 25 maart 2022 is de voorzittershamer overgedragen en op de JALV van 24 maart 2023 is er een nieuwe penningmeester benoemd. Op die vergadering is tevens de positie van Commissaris (PR en communicatie) overgedragen.  Op de vergadering van 5 april 2024 is Rob vd Velde aangetreden als secretaris.

       


Voorzitter: Claasen, Ir. B.G.H. (Robert)
Secretaris: Velde MFP, R.A. (Rob) van de 

 


 

 Penningmeester: Verbrugge, Ir M.(Mick)

 


 Lid: Boer, H (Hans) de    

Realisatie: verenigingenweb