Bestuur

Het Landelijk Bestuur van Mars en Mercurius bestaat uit een Dagelijks Bestuur, met alle gangbare bestuursfuncties, waarvan de leden zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Aangevuld met een vertegenwoordigers van de (6) afdelingen (veelal de afd. Vz.) vormt dit het Algemeen bestuur van de Vereniging Mars en Mercurius.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 30 november 2018 zjn de Statuten en het Huishoudelijk Regement van de vereniging herzien en meer aan de tijd en praktijk aangepast. In die vergadering is ook een nieuw (kleiner) Dagelijks Bestuur geïnstalleerd. De benoeming van dit 4 man sterke bestuur is op de JALV (22 maart 2019) bevestigd. Ook het Algemeen Bestuur is benoemd.  
Door Corona hebben de Ledenvergaderingen onregelmatig plaatsgevonden.
Welswaar is tijdens de JALV op 25 maart 2022 een nieuwe voorzitter benoemd. 

       


Voorzitter: Claasen, Ir. B.G.H. (Robert)
Secretaris: Zon, Ir.  L.J.M (Lon)

       


Penningmeester: Rooijmans, Ir.  P.H.M. (Peter)


Lid: Fongers Nieubuurt,  J.A.F. (Jen) 
   

Realisatie: verenigingenweb