Lid worden ?

Kennismaking met de vereniging Mars en Mercurius gebeurt veelal door een uitnodiging van een van de leden om een reguliere bijeenkomst bij te wonen.
Zo wordt u dus geïntroduceerd. Maar u kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden.
Veel informatie over het lidmaatschap vindt u op deze site.

Als u zich door de verkregen informatie via via óf op deze site voldoende gemotiveerd voelt om lid te worden, laat ons dat dan weten door door contact met ons op te nemen. Kijk daarvoor op de betreffende pagina. Menuknop: Contact.

Aangenomen dat u aan de criteria voor een lidmaatschap voor Mars en Mercurius voldoet, zult u in vrijwel alle gevallen worden uitgenodigd om eens een bijeenkomst (lezing, presentatie, bedrijfsbezoek) zoals geagendeerd door de betreffende afdeling, bij te wonen. Bij zo'n eerste kennismaking wordt u in sommige regio's "vrijgehouden".
In het kader van uw overwegingen is dus een vrijblijvende kennismaking op één van de bijeenkomsten, eventueel herhaald, altijd mogelijk. Wilt u persoonlijk contact leggen per mail ? Dat kan: info@mars-mercurius.nl 

Aspirant leden ontvangen vervolgens van het regionale bestuur, waar zij zich toe hebben gewend, een aanmeldingsformulier. Dit wordt beoordeeld en er volgt mogelijk een nader introducerend gesprek. Daarna wordt u als het aspirant-lid voorgedragen door de regio-voorzitter of -secretaris aan het landelijke bestuur (AB). Na instemming zal een lid toetreden en de bescheiden die daarbij horen (M&M-das, Jaarboek met NAW’s van alle leden, etc.) in ontvangst mogen nemen.

Een lidmaatschap gaat men aan voor onbepaalde tijd. Zolang u het lidmaatschap weet te waarderen, zich betrokken voelt en de uitwisseling van kennis en ervaring (het netwerken) u niet verveelt of te vermoeiend wordt, kunt en zult u lid blijven.

Download ons leaflet (alle gegevens op één pagina): Leaflet M&M

Realisatie: verenigingenweb