Symposium

In navolging van de succesvolle reeks De Ruyterlezingen organiseert de vereniging Mars en Mercurius een groots opgezet SYMPOSIUM.
Datum en plaats: woensdagmiddag 23 oktober in het Auditorium van de Generaal-Majoor Koot kazerne te Stoe.

Defensie en de Landmacht bevinden zich op een strategisch kruispunt: 
Nederland, Europa en het trans-Atlantisch bondgenootschap  zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Er is sprake van toenemende instabiliteit aan de buitengrenzen, van Russische assertiviteit en Chinese ambities, en steun aan de NAVO is niet voor elke bondgenoot meer even vanzelfsprekend.  
Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van snelle technologische veranderingen, grote demografische ontwikkelingen, een globaliserende wereld en een veranderend klimaat.

Titel van dit Mars en Mercurius symposium: ‘Landoptreden in een nieuwe wereld!?’

U wordt van harte uitgenodigd om stil te staan bij deze ontwikkelingen en met ons mee te denken over deze veranderingen. Daartoe zullen vier vooraanstaande sprekers ons over dit onderwerp een eigen toelichting geven.

Over de inhoud:  

  • Veranderingen in het veiligheidslandschap    

Mr. Joep Wijnands – Directeur-Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Dhr. Wijnands is sinds kort directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid bij Defensie. Voordien was hij ruim 3 jaar onze ambassadeur in Italië. Zijn diplomatieke carrière begon in 1993 bij Buitenlandse Zaken als veiligheidsadviseur bij de ambassade in Zagreb en later (1998-2002) voor de Balkan. Van 2002 tot 2005 was hij vanuit BuZa betrokken bij het Nederlandse EU presidentschap. Na een functie bij de ambassade in Budapest werd Wijnands in 2009 Civiel vertegenwoordiger bij de Nederlands-Australische missie in de Afghaanse provincie Uruzgan en de eerste (niet militaire) hoofd van het PRT. Wijnands was van 2009 tot 2011 ambassadeur in Vilnius. Voor zijn benoeming tot ambassadeur in Rome was hij nog enkele jaren directeur veiligheidsbeleid bij BuZa. Joep Wijnands studeerde Internationaal Recht in Leiden en heeft gediend bij de Marine. 

  • Veranderend Landoptreden

LGen Martin Wijnen – vanaf 28 08 19 commandant landstrijdkrachten (C-Las)
Na de KMA in 1989 vervulde Wijnen verschillende functies en was hij betrokken bij een scala aan missies. Zo had hij de leiding over een mijnenruim- en trainingsteam in Cambodja en werkte hij tijdens de IFOR-missie op de Balkan. Wijnen behaalde onder meer de titel Master of Military Art and Science (MMAS) in Leavenworth, Kansas. Later keerde hij nog een keer terug naar de VS en was hij vanuit Tampa, Florida bij het US Central Command betrokken bij de missie in Afghanistan. In 2009 werd hij zelf uitgezonden naar Kandahar. Sinds 2016 werkt de Enschedeër in Utrecht als Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten na twee jaar het commando te hebben gevoerd over 43 Mechbrig te Havelte. 

  • Veranderend type conflict: hybride / cyber / kwetsbare samenleving

LKol Gwenda Nielen – zij is beleidsmedewerker op het Min. van Defensie
Nielen is mogelijk bekend van haar deelname aan Expeditie Robinson in 2018.  Zij was 19 jaar toen ze in dienst ging. Ook toen al zocht zij het avontuur. Het leger heeft haar veel gebracht. Deze moeder van 2 dochters werkt nu bij Defensie, afd. strategische communicatie en door mee te doen aan het TV programma kwam zij erachter hoe trots zij was op de landmacht en wat dat haar heeft gegeven. Naast haar militaire loopbaan, o.a. bij 1 CMIco, is zij actief als spreker, trainer en teamcoach. 

  • Klimaatverandering en veiligheid      

Gen b.d. Tom Middendorp - voormalig Commandant der Strijdkrachten (CDS)
Volgens Nederlands voormalig hoogste militair ligt er een directe link tussen veiligheid en klimaatverandering. De laatste jaren rijgen de nieuwe klimaatrecords zich aan elkaar. Op de Noordpool is het 20 graden warmer dan normaal. "Het betekent dat de planeet opwarmt, de zeespiegel stijgt en kusten kunnen overstromen”. De generaal waarschuwde ook dat door klimaatverandering de instabiliteit aan de randen van Europa toeneemt.

  • Dagvoorzitter/moderator: Kol Ir. Mietta Groeneveld. 
    Zij is Hoofd Bedrijfsvoering & Diensten Commando Landstrijdkrachten 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aanvang symposium: 15:00 uur. Inloop en ontvangst vanaf 14:30 uur.
Houdt u ook rekening met de tijd voor parkeren en binnenlopen.
Na afloop van het symposium (18.00 u.) wordt een nasi maaltijd geserveerd.
Deelname aan het symposium is gratis, deelname aan de maaltijd kost € 10,= 

U kunt u opgeven via een email aan: secretaris@mars-mercurius.nl met de melding: ‘deelname symposium 23 oktober’, duidelijk uw naam en adres en even aangeven of u ja/nee deelneemt aan maaltijd.

Voor deelname aan de nasi-maaltijd ook direct graag 10 € overmaken op
NL73 ABNA 0500 3854 83 t.n.v. Verg Mars en Mercurius / ‘symposium’.

Leden van Mars en Mercurius kunnen zich eenvoudig opgeven via de kalender op deze site (wel de nasi maaltijd even betalen) en daarbij ook aangeven of zij introducees (max 4) meenemen.

Een complete uitnodiging als A4.pdf kunt u ook nog downloaden
Uitnodiging M&M symposium.pdf

Mars en Mercurius symposium op woensdagmiddag 23 oktober 2019.
Genm Kootkazerne, Wolweg 100, 3776LR  Stroe.

Realisatie: verenigingenweb