Over de Vereniging

Mars en Mercurius is een vereniging van officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (actief, parttime of buiten dienst) die een verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven of het maatschappelijke leven hebben of hebben gehad.

Grondslag vereniging

De vereniging is Nederland opgericht in 1960 en ontstaan in België in 1926 vanuit de herinnering aan de hechte kameraadschap die tijdens de oorlog 1914-18 de officieren aan elkaar verbond.  De oprichters meenden dat deze diepe kameraadschappelijke gevoelens op nuttige en aangename wijze in stand konden worden gehouden door zakenrelaties. Het doel van de grondleggers was:
‘door veelvuldige samenkomsten de vriendschaps- en kameraadschapsbanden tussen officieren onderhouden en zakenrelaties onder hen tot stand brengen.’

Het woord zaken moest ruim worden opgevat. De vereniging had ook leden die een vrij beroep uitoefenden of door hun vooraanstaande positie in staat waren een toegewijde medewerking aan de vereniging te verlenen.
Waarom alleen officieren? ‘Omdat al wie tot officier werd opgeleid en het officiersideaal met geestdrift en vertrouwen heeft aanvaard, zijn leven lang door deze vorming wordt beïnvloed’.

Uniek karakter

Alle leden zijn ooit beëdigd tot officier in de Nederlandse krijgsmacht en hebben ervaring binnen het bedrijfs- en/of maatschappelijk leven. Het lidmaatschap houdt op wanneer het lid dat zelf vraagt of door het overlijden van het lid. Kameraadschap houdt immers niet op bij pensionering.

Het unieke aan de vereniging is dat twee verschillende werelden gecombineerd worden. Vanwege de gemeenschappelijke achtergrond spreken de leden dezelfde taal en kunnen contacten sneller tot resultaat leiden.
Het fundament van Mars en Mercurius is kameraadschap, respect en vertrouwen.

In Nederland telt de vereniging M&M ca. 200 leden, verdeeld over zes regionale afdelingen met eigen maandelijkse bijeenkomsten.

Bovendien zijn er in vele Europeese landen diverse 'circles', overkoepeld door M&M-EU. Zie hierover meer onder het hoofdstuk: Afdelingen. 

Waarde voor M&M leden 

Voor het Mercurius-aspect wordt een scala van onderwerpen besproken en bedrijfsbezoeken afgelegd. De bedoeling is de leden te informeren en te inspireren, kennis te laten maken met elkaars zaken en ervaringen uit te wisselen.

 Voor het Mars-aspect zijn er inleidingen over militaire onderwerpen en werkbezoeken aan eenheden.

Natuurlijk is bij de kameraadschap de partner van belang. Er worden evenementen georganiseerd waarbij deze betrokken kan worden.

M&M in de samenleving 

Ook naar de samenleving speelt M&M een rol. Zo is er vanaf 2019  i.s.m. KVBK, HCSS en met medewerking van CLAS Landmacht een succesvol landelijk Mars en Mercuriussymposium georganiseerd. In 2023 was er weer een symposium op 2 november. Zie onder Symposium. 

Sinds 2018 staat M&M in nauw contact met de organisatoren van het Kooy Symposium (KIVI-DV), dat jaarlijks in april wordt gehouden. De vereniging is hiervan een sponsor, want er is veel gemeenschappelijk in de doelgroepen en interesses. 

Beide symposia worden georganiseerd in Stroe, zijn van hoog niveau en worden zeer gewaardeerd. Daarnaast faciliteren zij ook het netwerken. 
Officieren waarvan het einde van het dienstverband in zicht is en/of die zich oriënteren op een nieuwe functie, kunnen op die manier al kennis maken met M&M, die hen bij een volgende carrièrestap mogelijk kan ondersteunen.

Algemene gegevens vindt u op één A4-tje > Over M&M
of
bekijk de USP's  M&M USP's update 2022

Geïnteresseerd in een nadere kennismaking?

Stuur dan een e-mail naar  secretaris@mars-mercurius.nl
Bekijk ook het hoofstuk Afdelingen. U kunt ook direct (tel.) contact opnemen met één van de leden bij Contact op deze site.

Realisatie: verenigingenweb