logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Via onze Europese voorzitter, Mr. Hans Mathijsen, ontvingen wij van Majoor Jeroen Saat / Bureau Reservisten en Samenleving (BReS), informatie én een uitnodiging voor een komend congres in het kader van samenwerking tussen defensie en bedrijfsleven. De ideeën waaraan bij Future Force is gewerkt, kunnen op dit congres een praktisch vervolg krijgen.
  M&M leden krijgen de mogelijkheid via deze site kennis te nemen van de Kamerbrief Adaptieve Defensie van onze Minister, de brochure over de Adaptieve Krijgsmacht en tevens de mogelijkheid om in te schrijven voor dit congres.

 • Ruim 35 leden van M&M hebben de Algemene Vergadering, dan wel het saamhorigheidsdiner, bijgewoond in de Orangerie van Huis Doorn. Tussentijds werd een voor velen verrassend bezoek gebracht aan het kasteel, dat bewoond is geweest door de Duitse ex-Keizer Wilhelm II van 1920 tot (zijn dood in) 1941. De secretaris heeft de notulen/verslag van deze ALV vrijgegeven en u kunt dit vinden op deze site (Lees meer) en in de rubriek Verslagen (onder Mijn Vereniging).

 • Op 22 februari jl. is ons zeer gewaardeerde lid (vanaf 1974) Paul Sibinga Mulder overleden. Een indrukwekkende herdenkingsdienst is gehouden op zaterdag 11 maart in de Hervormde Kerk in Burgh.
  Er is, ter gelegenheid van deze herdenkingsdienst een speciale filmpje gemaakt als eerbetoon voor Paul als vlieger. Klik aan: https://youtu.be/t8mPw8tcqsw
  Zéér de moeite waard !
  Hans Mathijsen heeft namens M&M een mooie toespraak gehouden. Die eindigde met de mooie, toepasselijke woorden: "Beste Paul, dànk, dank aan jou, Missing Man! Happy Landings !"
  De volledige tekst van de toespraak kunt u hier downloaden.

 • Het M&M jaarfeest in Lunteren was een groot succes. Ruim 100 leden en partners waren van de partij.

Realisatie: verenigingenweb